Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 3 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

Em hãy chỉ ra đâu là phản ứng phân hủy và đâu là phản ứng hóa hợp:
a) \(4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\)

b) \(2Cu{(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO + 2N{O_2} + 3{O_2}\)

c) \(CaO + 2C{O_2} + {H_2}O \to Ca{(HC{O_3})_2}\)

d) \(4HN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O + 4N{O_2} + {O_2}\)

e) \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2}\)

f) \(2{H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\)

 

Lời giải chi tiết

Các phản ứng hóa hợp bao gồm:
a) \(4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\).
c) \(CaO + 2C{O_2} + {H_2}O \to Ca{(HC{O_3})_2}\).
Các phản ứng phân hủy bao gồm:
b) \(2Cu{(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO + 2N{O_2} + 3{O_2}\).

d) \(4HN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{H_2}O + 4N{O_2} + {O_2}\).

f) \(2{H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow 2{H_2} + {O_2}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí