Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 4 trang 24 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

Tính số mol và số gam kali clorat \(KCl{O_3}\) cần thiết để điều chế được:

a) 64 gam khí oxi.

b) 6,72 lit khí oxi ( đktc).

Lời giải chi tiết

a) Số mol \({O_2}\) là : \({n_{{O_2}}} = {{{m_{{O_2}}}} \over {{M_{{O_2}}}}} = {{64} \over {32}} = 2\) mol.
Phương trình hóa học : 

\(\eqalign{
& 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \cr
& {{2.2} \over 3}\;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,2\,\,{\rm{ }}(mol) \cr} \)

Theo phương trình \({n_{KCl{O_3}}} = {{2.2} \over 3} = {4 \over 3}mol \approx 1,33\)mol

\({m_{KCl{O_3}}} = {n_{KCl{O_3}}}.{M_{KCl{O_3}}} \) \(= {4 \over 3}.122,5 = {{490} \over 3}gam \approx 163,33\) gam.

b) Số mol \({O_2}\)là: \({n_{{O_2}}} = {{6,72} \over {22,4}} = 0,3\) mol.
Phương trình hóa học :

\(\eqalign{
& 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \cr
& {{0,3.2} \over 3}\;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,0,3\,\,{\rm{ }}(mol) \cr} \)

Theo phương trình \({n_{KCl{O_3}}} = {{0,3.2} \over 3} = 0,2mol\)

\({m_{KCl{O_3}}} = {n_{KCl{O_3}}}.{M_{KCl{O_3}}} \) \(= 0,2.122,5 = 24,5\) gam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2020 - 2021, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài