Bài 3 trang 15 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

 Axetilen có công thức hóa học \({C_2}{H_2}\), trong công nghiệp người ta dùng \({C_2}{H_2}\) trong đèn xì oxi- axetilen để hàn, cắt kim loại. Để dùng hết 1 lít khí axetilen thì cần bao nhiêu lít oxi? Người ta sử dụng bao nhiêu lít không khí để điều chế lượng oxi trên? Biết khí oxi chiếm \(20\% \)  thể tích không khí.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học :

\(\eqalign{
& 2{C_2}{H_2} + 5{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow 4C{O_2} + 2{H_2}O \cr
& 1\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,{{5.1} \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\text{(lít)} \cr} \)

\({V_{{O_2}}} = \dfrac{5.1} { 2} = 2,5\) lít.

Vậy để dùng hết 1 lít khí axetilen thì cần 2,5 lít khí oxi.

\(\% {V_{{O_2}}} = {{{V_{{O_2}}}} \over {{V_\text{không khí}}}}.100\)

\(\Rightarrow {V_\text{không khí}} = \dfrac{{100} }{{\% {V_{{O_2}}}}}.{V_{{O_2}}} = \dfrac{{100} }{{20}}.2,5\)\( = 12,5\) lít.

Vậy người ta dùng 12,5 lít không khí để điều chế 2,5 lít khí oxi trong phản ứng trên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.