Bài 2 trang 15 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 2 trang 15 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

 Lập phương trình phản ứng hóa học dưới đây. Hãy chỉ ra đâu là phương trình của phản ứng hóa
a) \(Al + S\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow A{l_2}{S_3}\)                      

b) \(C + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2}\)

c) \(CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CaO + C{O_2}\)            

d) \(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)

e) \({H_2}O\buildrel \text{điện phân} \over \longrightarrow {H_2} + {O_2}\)              

f) \({H_2}S + {O_2} \to S{O_2} + {H_2}O\)

g) \(P + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {P_2}{O_5}\)                      

h) \({P_2}{O_5} + {H_2}O \to {H_3}P{O_4}\)

Lời giải chi tiết

Các phản ứng hóa hợp là :
a) \(2Al + 3S\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow A{l_2}{S_3}\)                 

b) \(C + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2}\)

d) \(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)                

g) \(4P + 5{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2{P_2}{O_5}\)

h) \({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.