Bài 2 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Giải bài tập Bài 2 trang 19 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Đề bài

a) Lập công thức hóa học một loại oxit của thủy ngân (Hg) biết Hg có hóa trị I.
b) Lập công thức hóa học một loại oxit của nitơ biết nitơ có hóa trị V.

Lời giải chi tiết

a)
\( * \) cách 1:
Đặt công thức hóa học của thủy ngân (I) oxit là \({\mathop {Hg}\limits^I _x}\mathop {{O_y}}\limits^{II} \)
Theo quy tắc hóa trị : I.x = II. Y \( \Rightarrow \)  x : y = 2 : 1 \( \Rightarrow \) lấy : x = 2; y =1
Công thức hóa học của thủy ngân ( I) oxit là : \(H{g_2}O\)
\( * \) Cách 2:
\(\left. \matrix{  Hg {\text{ hóa trị I}} \hfill \cr  {O \text{ hóa trị  II}} \hfill \cr}  \right\}\)\( \Rightarrow \) Công thức hóa học của thủy ngân ( I) oxit là : \(H{g_2}O\)

b)
\( * \) Cách 1:
Đặt công thức hóa học của nitơ (V) oxit là : \({\mathop N\limits^V _x}{\mathop O\limits^{II} _y}\)
theo  quy tắc hóa trị : V. x = II. Y \( \Rightarrow \) x : y = 2 : 5 \( \Rightarrow \) chọn : x = 2; y = 5.
Công thức hóa học của nitơ (V) oxit là \({N_2}{O_5}\)
\( * \) cách 2:
\(\left. \matrix{  N{\text{ hóa trị V }} \hfill \cr  {O\text{ hóa trị II}} \hfill \cr}  \right\} \Rightarrow \) công thức hóa học của nitơ (V) oxit là \({N_2}{O_5}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 26. Oxit

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài