Bài C9 trang 86 SGK Vật lí 8

Bình chọn:
4.2 trên 33 phiếu

Giải bài C9 trang 86 SGK Vật lí 8. Tính nhiệt lượng cần truyền cho

Đề bài

Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt lượng vật thu vào: Q = m.c.∆t, 

trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), ∆t là độ tăng nhiệt độ của vật (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

Lời giải chi tiết

Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C là:

\(Q = m.c\left( {{t_2}\;-{\rm{ }}{t_1}} \right) = 5.380\left( {50 - 20} \right) \)

     \(= 57000\left( J \right) = 57\left( {kJ} \right)\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan