Bài C10 trang 86 SGK Vật lí 8

Bình chọn:
4.3 trên 69 phiếu

Giải bài C10 trang 86 SGK Vật lí 8. Một ấm đun nước bằng

Đề bài

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhiệt lượng vật thu vào: Q = m.c.∆t, 

trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật (kg), ∆t là độ tăng nhiệt độ của vật (0C hoặc K), c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

Lời giải chi tiết

- Khi nước sôi thì nhiệt độ của ấm và của nước đều bằng 1000C.

- Nhiệt lượng nước cần thu vào để nước nóng lên 1000C là:

Q1 = m1.c1.Δt = 2.4200.(100 - 25) = 630000 J = 630 (kJ)

- Nhiệt lượng ấm cần thu vào để ấm nóng lên 1000C là:

Q2 = m2.c2.Δt = 0,5.880.(100 - 25) = 33000 J = 33 (kJ)

- Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là : Q = Q1 + Q= 630 + 33 = 663 kJ.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan