Bài 9 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập Bài 9 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Hình H2.7 mô tả đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai dây dẫn có điện trở \({R_1},{R_2}\).

a) Tìm giá trị các điện trở \({R_1},{R_2}\).

b) Với cùng một giá trị U, tỉ số \({I_2}/{I_1}\) là bao nhiêu?

Kiểm chứng: từ đồ thị, hãy cho biết giá trị \({I_1},{I_2}\) khi U = 2V.

c) Với cùng một giá trị I, tỉ số \({U_2}/{U_1}\) là bao nhiêu? Kiểm chứng: từ đồ thị, hãy cho biết giá trị \({U_1},{U_2}\) khi I = 0,5A.

Lời giải chi tiết

a) Xét đường biểu diễn ứng với dây dẫn có điện trở \({R_1}\).

Khi U = 2V thì I1 = 0,5A. Vậy \({R_1} = {U \over {{I_1}}} = {2 \over {0,5}} = 4\left( \Omega  \right)\)

Xét đường biểu diễn ứng với dây dẫn có điện trở \({R_2}\).

Khi U = 2V thì I2 = 0,2A. Vậy \({R_2} = {U \over {{I_2}}} = {2 \over {0,2}} = 10\left( \Omega  \right)\)

b) Khi U không đổi thì \({{{I_2}} \over {{I_1}}} = {{{R_1}} \over {{R_2}}} = {4 \over {10}} = 0,4.\)

Kiểm chứng: với cùng giá trị U = 2V thì I1 = 0,5A và I2 = 0,2A

Vậy tỉ số \({{{I_2}} \over {{I_1}}} = {{0,2} \over {0,5}} = 0,4.\)

c) Khi I không đổi thì \({{{U_2}} \over {{U_1}}} = {{{R_2}} \over {{R_1}}} = {{10} \over 4} = 2,5.\)

Kiểm chứng: với cùng giá trị I = 0,5A thì U1 = 2V và U2 = 5V.

Vậy tỉ số \({{{U_2}} \over {{U_1}}} = {5 \over 2} = 2,5.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí