Bài 9 trang 17 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Đề bài

Hình H2.7 mô tả đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế đối với hai dây dẫn có điện trở \({R_1},{R_2}\).

a) Tìm giá trị các điện trở \({R_1},{R_2}\).

b) Với cùng một giá trị U, tỉ số \({I_2}/{I_1}\) là bao nhiêu?

Kiểm chứng: từ đồ thị, hãy cho biết giá trị \({I_1},{I_2}\) khi U = 2V.

c) Với cùng một giá trị I, tỉ số \({U_2}/{U_1}\) là bao nhiêu? Kiểm chứng: từ đồ thị, hãy cho biết giá trị \({U_1},{U_2}\) khi I = 0,5A.

Lời giải chi tiết

a) Xét đường biểu diễn ứng với dây dẫn có điện trở \({R_1}\).

Khi U = 2V thì I1 = 0,5A. Vậy \({R_1} = {U \over {{I_1}}} = {2 \over {0,5}} = 4\left( \Omega  \right)\)

Xét đường biểu diễn ứng với dây dẫn có điện trở \({R_2}\).

Khi U = 2V thì I2 = 0,2A. Vậy \({R_2} = {U \over {{I_2}}} = {2 \over {0,2}} = 10\left( \Omega  \right)\)

b) Khi U không đổi thì \({{{I_2}} \over {{I_1}}} = {{{R_1}} \over {{R_2}}} = {4 \over {10}} = 0,4.\)

Kiểm chứng: với cùng giá trị U = 2V thì I1 = 0,5A và I2 = 0,2A

Vậy tỉ số \({{{I_2}} \over {{I_1}}} = {{0,2} \over {0,5}} = 0,4.\)

c) Khi I không đổi thì \({{{U_2}} \over {{U_1}}} = {{{R_2}} \over {{R_1}}} = {{10} \over 4} = 2,5.\)

Kiểm chứng: với cùng giá trị I = 0,5A thì U1 = 2V và U2 = 5V.

Vậy tỉ số \({{{U_2}} \over {{U_1}}} = {5 \over 2} = 2,5.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.