Bài 7 trang 68 SGK Đại số 10


Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

LG a

\(\left\{\begin{matrix} 3x - 5y = 6 & \\ 4x + 7y =-8;& \end{matrix}\right.\)

Lời giải chi tiết:

Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS ta ấn liên tiếp các phím 

thấy hiện ra màn hình \(x = 0.048780487\)

Ấn tiếp phím  ta thấy màn hình hiện ra \(y = -1.170731707\).

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai ta được nghiệm gần đúng của hệ phương trình là \(\left\{\begin{matrix} x\approx 0,05 & \\ y\approx -1,17& \end{matrix}\right.\)

Chú ý:

* Đối với các loại máy tính CASIO fx–570 và các loại máy VINACAL, để giải hệ phương trình các em ấn MODE 5

+) Ấn 1 nếu như giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

+) Ấn 2 nếu như giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.

Sau đó nhập các hệ số của hệ phương trình như trên.

Kết quả sẽ hiện dưới dạng phân số, để kết quả hiện dưới dạng số thập phân, các bạn dùng phím \(S \Leftrightarrow D\)

LG b

\(\left\{\begin{matrix} -2x +3y = 5 & \\ 5x +2y = 4.& \end{matrix}\right.\)

Lời giải chi tiết:

Ấn 

Kết quả \(x = 0.105263157\). Ấn tiếp  kết quả \(y = 1.736842105\).

Vậy \(\left\{ \begin{array}{l}
x \approx 0,11\\
y \approx  1,74
\end{array} \right.\)

LG c

\(\left\{\begin{matrix} 2x - 3y +4z=-5 & \\ -4x +5y-z=6& \\ 3x+4y-3z=7; & \end{matrix}\right.\)

Lời giải chi tiết:

Ấn 

thấy hiện ra trên màn hình \(x=0.217821782\).

Ấn tiếp phím  ta thấy màn hình hiện ra \(y = 1.297029703\).

Ấn tiếp phím  trên màn hình hiện ra \(z = -0.386138613\).

Vậy nghiệm gần đúng của hệ phương trình là (làm tròn kết quả đế chữ số thập phân thứ hai)

\(\left\{\begin{matrix} x\approx 0,22 & \\ y\approx 1,30& \\ z\approx -0,39. & \end{matrix}\right.\)

LG d

\(\left\{\begin{matrix} -x+2y-3z=2 & \\ 2x +y+2z=-3& \\ -2x-3y+z=5. & \end{matrix}\right.\)

Lời giải chi tiết:

Thực hiện tương tự câu c).

\(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 4\\
y =1,571428571\\
z = 1,714285714
\end{array} \right.\)

Vậy

\(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 4\\
y \approx 1,57\\
z \approx 1,71
\end{array} \right.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí