Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Đề bài

Trong các chất sau đây:

a. \({C_2}{H_5}OH.\)             

b.\(C{H_3}COOH.\)              

c.\(C{H_3}OH.\)                    

d.\(C{H_3} - C{H_2} - COOH.\)

Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Zn? MgO? Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Lời giải chi tiết

Các chất tác dụng với Na gồm \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}COOH,C{H_3}OH,C{H_3} - C{H_2} - COOH\)  vì chúng có hidro linh động:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + 2Na \to 2C{H_3}COONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}OH + 2Na \to 2C{H_3}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + 2Na \to 2C{H_3} - C{H_2} - COONa + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Các chất tác dụng với NaOH, Zn, MgO gồm \(C{H_3}COOH,C{H_3} - C{H_2} - COOH\)  vì chúng có tính axit:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\2C{H_3}COOH + Zn \to {(C{H_3}COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + MgO \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + {H_2}O\\C{H_3} - C{H_2} - COOH + NaOH \to C{H_3} - C{H_2} - COONa + {H_2}O\\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + Zn \to {(C{H_3} - C{H_2} - COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + MgO \to {(C{H_3} - C{H_2} - COO)_2}Mg + {H_2}O\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.