Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Trong các chất sau đây:

Đề bài

Trong các chất sau đây:

a. \({C_2}{H_5}OH.\)             

b.\(C{H_3}COOH.\)              

c.\(C{H_3}OH.\)                    

d.\(C{H_3} - C{H_2} - COOH.\)

Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Zn? MgO? Giải thích và viết phương trình hoá học (nếu có).

Lời giải chi tiết

Các chất tác dụng với Na gồm \({C_2}{H_5}OH,C{H_3}COOH,C{H_3}OH,C{H_3} - C{H_2} - COOH\)  vì chúng có hidro linh động:

\(\begin{array}{l}2{C_2}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_2}{H_5}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + 2Na \to 2C{H_3}COONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}OH + 2Na \to 2C{H_3}ONa + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + 2Na \to 2C{H_3} - C{H_2} - COONa + {H_2} \uparrow \end{array}\)

Các chất tác dụng với NaOH, Zn, MgO gồm \(C{H_3}COOH,C{H_3} - C{H_2} - COOH\)  vì chúng có tính axit:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\2C{H_3}COOH + Zn \to {(C{H_3}COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3}COOH + MgO \to {(C{H_3}COO)_2}Mg + {H_2}O\\C{H_3} - C{H_2} - COOH + NaOH \to C{H_3} - C{H_2} - COONa + {H_2}O\\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + Zn \to {(C{H_3} - C{H_2} - COO)_2}Zn + {H_2} \uparrow \\2C{H_3} - C{H_2} - COOH + MgO \to {(C{H_3} - C{H_2} - COO)_2}Mg + {H_2}O\end{array}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 45. Axit Axetic

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài