Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Đề bài

Viết các phưong trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có) khi cho axit axetic lần lượt tác dụng với các chất sau: Ca, CaO, \(Ca{(OH)_2},CaC{O_3},{C_2}{H_5}OH\) (có xúc tác \({H_2}S{O_4}\) đặc, đun nóng).

Lời giải chi tiết

Các phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}Ca + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + {H_2}\\CaO + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + {H_2}O\\Ca{(OH)_2} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + 2{H_2}O\\CaC{O_3} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ca + C{O_2} + {H_2}O\\C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O({H_2}S{O_4}\text{đặc},{t^0})\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.