Bài 11 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Đề bài

Cho 100 ml dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) 0,75M tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch \(C{H_3}COOH\) a%. Tính a.

Lời giải chi tiết

\({n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1.0,75 = 0,075mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\\\,\,0,15\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,075\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt\, \to {n_{C{H_3}COOH}} = 0,15\,mol\\a = \dfrac{{{m_{C{H_3}COOH}}}}{{{m_d}}}.100 = \dfrac{{60.0,15}}{{100}}.100 = 9\% .\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.