Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1


Giải bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng hoàn toàn với l00ml dung dịch HC1 thì thoát ra 0,8 gam hiđro và 125 gam dung dịch muối có nồng độ 30,4%.

a. Tính khối lượng muối.

b. Tìm kim loại.

c. Tính a.

d. Tính khối lượng riêng của dung dịch HCI.

Lời giải chi tiết

a. Ta có: 

\(\eqalign{
& C\% \,\text{(muối)}\, = {{{m_\text{muối}}} \over {{m_{{\rm{dd}}}}}}.100 \cr
& \Rightarrow {m_\text{muối}} = {{C\% \,\text{(muối)}} \over {100}}.{m_{{\rm{dd}}}} = {{30,4} \over {100}}.125 = 38\,gam \cr} \)

b. Gọi M là kim loại cần tìm

Ta có:

\({n_{{H_2}}} = {{{m_{{H_2}}}} \over {{M_{{H_2}}}}} = {{0,8} \over 2} = 0,4\,mol\)

Phương trình hóa học

\(\eqalign{
& M\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,2HCl\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,MC{l_2}\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,{H_2} \uparrow \cr
& 0,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;0,4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,0,4\,mol \cr} \) 

Theo phương trình phản ứng ta có:

\({n_{{H_2}}} = {{{m_{{H_2}}}} \over {{M_{{H_2}}}}} = {{0,8} \over 2} = 0,4\,mol\)

Muối thu được là:

\(MCl_2= (M + 71).0,4 = 38\)

\(⇒ M = 24 \) (Mg)

⇒ Kim loại là Mg

c.

a = mMg = 0,4.24 = 9,6 gam

d. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\(\eqalign{
& {m_{Mg}}\, + \,{m_{{\rm{dd}}\,HCl}}\, = {m_{{\rm{dd}}\,\text{muối}}}\, + \,{m_{{H_2} \uparrow }} \cr
& \Rightarrow 9,6 + {m_{{\rm{dd}}\,HCl}}\, = 125 + 0,8 \cr
& \Rightarrow {m_{{\rm{dd}}\,HCl}}\, = 116,2\,gam \cr} \) 

Khối lượng riêng của dung dịch HCl là:

\(D = \dfrac{{{m_{dd\,HCl}}}}{{{V_{dd\,HCl}}}} = \dfrac{{116,2}}{{100}} = 1,162{\kern 1pt} (g/ml)\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài