Bài 48. Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Bài 1 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chọn câu đúng trong các câu sau :

Xem lời giải

Bài 2 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Nêu bốn phương pháp hoá học để phân biệt hai lọ mất nhãn đựng dung dịch axit axetic và rượu etylic. Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

Xem lời giải

Bài 3 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chứng minh bằng phương pháp hoá học axit axetic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

Xem lời giải

Bài 4 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Làm sao để phân biệt hai chất lỏng không màu là rượu etylic và dầu mè tan trong rượu etylic?

Xem lời giải

Bài 5 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ A nguyên chất. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch tăng 14,2 gam. Kết tủa được lọc, sấy khô và đem cân thì được 20 gam. Tìm công thức cấu tạo của chất A, biết A tác dụng được với Na.

Xem lời giải

Bài 6 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho m gam natri vào rượu etylic lấy dư thì thu được thể tích khí hiđro bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi đo ở cùng điều kiện. Tính m

Xem lời giải

Bài 7 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Khi lên men dung dịch loãng rượu etylic thì thu được giấm ăn. Từ 10 lít rượu 5° có thể tạo ra bao nhiêu gam axit axetic, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90% và rượu etylic nguyên chất có D=0, 8 gam/ml.

Xem lời giải