Bài 5 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ A nguyên chất. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch tăng 14,2 gam. Kết tủa được lọc, sấy khô và đem cân thì được 20 gam. Tìm công thức cấu tạo của chất A, biết A tác dụng được với Na.

Lời giải chi tiết

Sản phẩm cháy gồm CO2 và H2O

Hấp thụ sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong thì H2O tan vào dung dịch, CO2 tác dụng với Ca(OH)2 theo phương trình sau:

\(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow  + {H_2}O\,\,\,\,\,(1)\)

Kết tủa thu được là CaCO3\( \Rightarrow {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{20}}{{100}} = 0,2\,mol\)

\(\begin{array}{l}Theo\,pt\,(1) \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} \Rightarrow {n_{C{O_2}}} = 0,2\,mol\\{m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = {m_{bình\,tăng}}\\ \Rightarrow 44.0,2 + 18.{m_{{H_2}O}} = 14,2\\ \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = 0,3mol\end{array}\)

Đặt công thức của A là CxHyOz

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}{C_x}{H_y}{O_z} + (x + \dfrac{y}{4} - \dfrac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \dfrac{y}{2}{H_2}O\\0,1 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,1x\,\,\,\,\,\,\,0,1.\dfrac{y}{2}\,\,\,\,mol\\{n_{C{O_2}}} = 0,1x = 0,2 \Rightarrow x = 2\\{n_{{H_2}O}} = 0,1.\dfrac{y}{2} = 0,3 \Rightarrow y = 0,6\\ \Rightarrow A:{C_2}{H_6}{O_z}\end{array}\)

A tác dụng được với Na, chứng tỏ A có nhóm OH \( \Rightarrow z = 1({C_2}{H_6}O)\) hoặc \(z = 2({C_2}{H_6}{O_2})\)

Các công thức cấu tạo thỏa mãn A là:

CH3 – CH2 – OH hoặc HOCH2 – CH2OH

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.