Bài 7 trang 65 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Khi lên men dung dịch loãng rượu etylic thì thu được giấm ăn. Từ 10 lít rượu 5° có thể tạo ra bao nhiêu gam axit axetic, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90% và rượu etylic nguyên chất có D=0, 8 gam/ml.

Đề bài

Khi lên men dung dịch loãng rượu etylic thì thu được giấm ăn. Từ 10 lít rượu 5° có thể tạo ra bao nhiêu gam axit axetic, biết hiệu suất của quá trình lên men là 90% và rượu etylic nguyên chất có D=0, 8 gam/ml.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{{V_{dd\,rượu}}}}.100 = độ\,rượu\\ \Rightarrow \dfrac{{{V_{{C_2}{H_5}OH}}}}{{10}}.100 = 5\\ \Rightarrow {V_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,5\,lit = 500ml\\D = \dfrac{m}{V}\\ \Rightarrow {m_{{C_2}{H_5}OH}} = D.V = 0,8.500 = 400\,gam\\ \Rightarrow {n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{400}}{{46}}\,mol\\H = 90\%\\  \to {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}} = \dfrac{{400}}{{46}}.\dfrac{{90}}{{100}}mol\end{array}\)

Phản ứng lên men:

\(\begin{array}{l}{C_2}{H_5}OH + {O_2} \to C{H_3}COOH + {H_2}O(men\,giấm)\\Theo\,pt \to {n_{C{H_3}COOH}} = {n_{{C_2}{H_5}OH(pu)}}\\ \Rightarrow {n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{400}}{{46}}.\dfrac{{90}}{{100}}\,mol\end{array}\)

Khối lượng axit axetic thu được là:

\({m_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{400}}{{46}}.\dfrac{{90}}{{100}}.60 = 469,56\,gam\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài