Bài 45. Axit Axetic

Bình chọn:
4.5 trên 81 phiếu
Bài 1 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Axit axetic có công thức phân tử là

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chất không phản ứng với axit axetic là

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Để loại bỏ các vết bẩn để lâu ngày trong các ẩm đun nước, người ta dùng

Xem lời giải

Bài 4 trang 55 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các phưong trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có) khi cho axit axetic lần lượt tác dụng với các chất sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 3 chất: rượu etylic, bezen, axit axetic. Nếu cho Na lần lượt tác dụng với mỗi chất trên thì chất nào xảy ra phản ứng?

Xem lời giải

Bài 6 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng)

Xem lời giải

Bài 7 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Trong các chất sau đây:

Xem lời giải

Bài 8 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Có ba chất lỏng không màu đựng trong ba lọ riêng biệt mất nhãn chứa: benzen, rượu etylic, axit axetic. Bằng phương pháp hoá học, nếu cách tiến hành phân biệt ba lọ trên.

Xem lời giải

Bài 9 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Nêu phuơng pháp tinh chế axit axetic có lẫn rượu etylic.

Xem lời giải

Bài 10 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Khi đốt rnột hợp chất hữu cơ X thu được thể tích bằng với thể tích (trong cùng điều kiện). X là

Xem lời giải

Bài 11 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 100 ml dung dịch 0,75M tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch a%. Tính a.

Xem lời giải

Bài 12 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho 45 gam axit axetic tác dụng với 36,8 gam rượu etylic thu được 44gam etyl axetat. Tính hiệu suất của phản ứng este hoá.

Xem lời giải

Bài 13 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho dung dịch giấm ăn 5% trung hoà vừa đủ với dung dịch xút ăn da có nồng độ C% thu được dung dịch muối có nồng độ 4,824%. Tính C.

Xem lời giải