Bài 13 trang 56 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2


Giải bài tập Cho dung dịch giấm ăn 5% trung hoà vừa đủ với dung dịch xút ăn da có nồng độ C% thu được dung dịch muối có nồng độ 4,824%. Tính C.

Đề bài

Cho dung dịch giấm ăn 5% trung hoà vừa đủ với dung dịch xút ăn da có nồng độ C% thu được dung dịch muối có nồng độ 4,824%. Tính C.

Lời giải chi tiết

Lấy khối lượng dung dịch giấm ăn là 60 gam

\( \Rightarrow {m_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{5}{{100}}.60 = 3\,gam \)

\(\Rightarrow {n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{3}{{60}} = 0,05\,mol\)

Phương trình hóa học:

\(\begin{array}{l}C{H_3}COOH + NaOH \to C{H_3}COONa + {H_2}O\\\,\,\,\,\,0,05 \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,05\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt \to {n_{NaOH}} = {n_{C{H_3}COONa}} = 0,05\,mol\end{array}\)

Gọi a là khối lượng dung dịch NaOH

Dung dịch muối thu được là dung dịch CH3COONa

Bảo toàn khối lượng:

\(\begin{array}{l}{m_{dd\,muối}} = {m_{ddC{H_3}COOH}} + {m_{NaOH}} = (60 + a)\,gam\\C\% (C{H_3}COONa) = \dfrac{{{m_{C{H_3}COONa}}}}{{{m_{dd\,muối}}}}.100\\ \Rightarrow 4,824 = \dfrac{{82.0,05}}{{60 + a}}.100 \\ \Rightarrow a = 25\,gam\end{array}\)

Nồng độ phần trăm của dung dịch xút ăn da là: \(C\%  = \dfrac{{{m_{NaOH}}}}{{{m_{dd}}}}.100 = \dfrac{{40.0,05}}{{{m_{dd}}}}.100 = 8\% \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

2K9 Tham Gia Group Giải Đề Thi Vào 10 Các Tỉnh

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.