Bài 6 trang 28 SGK Hoá học 10

Bình chọn:
2.2 trên 154 phiếu

Giải bài 6 trang 28 SGK Hoá học 10. Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là :

Đề bài

Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là

a) 1, 3.       

b) 8, 16.          

c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết cấu hình electron dựa vào số hiệu nguyên tử.

- Xác định nguyên tố đó là kim loại hay phi kim:

+ Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng là kim loại (trừ H, He, B)

+ Các nguyên tố có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim.

+ Các nguyên tố có 4 electron lớp ngoài cùng có thể là kim loại hoặc phi kim.

+ Các nguyên tố có 8 electron lớp ngoài cùng là khí hiếm.

Lời giải chi tiết

Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :

a) Z = 1 : ls1                   ;            Z = 3 : ls2 2S1 ;

b) Z = 8 : ls2 2s2 2p4        ;           Z = 16 : ls2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;

c) Z = 7 : ls2 2s2 2p3        ;           Z = 9 : ls2 2s2 2p5.

Nguyên tố kim loại là những nguyên tố có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có Z = 3 là kim loại, còn nguyên tố Z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có Z = 8, Z = 16, Z = 7, Z = 9 là phi kim.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu