Bài 6 trang 18 SGK Hoá học 10


Đề bài

Viết công thức của các loại phân tử đồng(II) oxit, biết rằng đồng và oxi có các đồng vị sau : 

\( _{29}^{65}\textrm{Cu}\),  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\);  \( _{8}^{16}\textrm{O}\),  \( _{8}^{17}\textrm{O}\),  \( _{8}^{18}\textrm{O}\).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Với \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) có 3 oxit do liên kết với 3 oxit: \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\); \( _{29}^{65}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Với \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) có 3 oxit do liên kết với 3 oxi: \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{16}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{17}\textrm{O}\);  \( _{29}^{63}\textrm{Cu}\) \( _{8}^{18}\textrm{O}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu
 • Bài 5 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 5 trang 18 SGK Hoá học 10. Tính bán kính gần đúng của nguyên tử canxi biết thể tích của 1 mol canxi tinh thể

 • Bài 4 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 4 trang 18 SGK Hoá học 10. Căn cứ vào đâu mà người ta biết chắc chắn rằng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) và nguyên tố urani (Z = 92) chỉ có 90 nguyên tố.

 • Bài 3 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 3 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Định nghĩa nguyên tố hoá học.

 • Bài 2 trang 18 SGK Hoá học 10

  Tính nguyên tử khối trung bình của kali biết rằng trong tự nhiên thành phần % các đồng vị của kali là :

 • Bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10

  Giải bài 1 trang 18 SGK Hoá học 10. a) Hãy tính khối lượng g của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron) (Đây là phép tính gần đúng).

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.