Bài 6 trang 151 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.1 trên 30 phiếu

Giải bài 6 trang 151 SGK Hóa học 8. Hãy trình bãy cách pha chế:

Đề bài

Hãy trình bãy cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2M

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Khối lượng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO4 2%:

m = \(\frac{2.150}{100}\) = a g

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa a g CuSO4:

mdd = \(\frac{100.a}{20}\) = b g

Khối lượng nước cần pha chế là: mnước = 150 – b = c g

Pha chế: lấy b g dung dịch CuSO4 20% vào cốc thêm c g H2O vào và khuấy đều, được 150 g dung dịch CuSO4 2%

b) 

Số mol chất tan trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M

n = \(\frac{0,5.250}{100}\) = x mol

Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa x mol NaOH là:

V = \(\frac{1000.x}{2}\) = y ml

Pha chế: Đong lấy y ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đểu ta được 250 ml dung dịch 0,5M

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO4 2%:

m = \(\frac{2.150}{100}\) = 3 g

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa 3 g CuSO4:

mdd = \(\frac{100.3}{20}\) = 15 g

Khối lượng nước cần pha chế là: mnước = 150 – 15 = 135 g

Pha chế: lấy 15 g dung dịch CuSO4 20% vào cốc thêm 135 g H2O vào và khuấy đều, được 150 g dung dịch CuSO4 2%

b) Số mol chất tan trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M

n = \(\frac{0,5.250}{100}\) = 0,125 mol

Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

V = \(\frac{1000.0,125}{2}\) = 62,5 ml

Pha chế: Đong lấy 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đểu ta được 250 ml dung dịch 0,5M

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan