Bài 4 trang 151 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu

Giải bài 4 trang 151 SGK Hóa học 8. Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

Đề bài

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số mol của NaOH \({n_{NaOH}} = \frac{8}{{40}} = ?\,(mol)\)

a) \({C_M} = n:V = a:0,8 = ?\,(M)\)

b) dựa vào phần a để tính toán.

Lời giải chi tiết

a) Số mol của NaOH là: \({n_{NaOH}} = \frac{8}{{40}} = 0,2\,(mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = \(\frac{0,2.}{0,8}\) = 0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

 nNaOH = \(\frac{0,25.200}{1000}\) = 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd = \(\frac{0,05.1000}{0,1}\) = 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

\(V_{H_{2}O}\) = 500 – 200 = 300 ml

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan