Bài 6 trang 109 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.4 trên 100 phiếu

Giải bài 6 trang 109 SGK Hóa học 8. Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro

Đề bài

Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đổi số mol \({n_{{H_2}}} = \frac{{8,4}}{{22,4}} = ?\,(mol)\)

số mol \({n_{{O_2}}} = \frac{{2,8}}{{22,4}} = ?\,(mol)\)

Bước 2: Viết PTHH xảy ra:

2H2 + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2H2O

so sánh xem H2 hay O2 phản ứng hết. Tính toán theo số mol phản ứng hết.

Lời giải chi tiết

Số mol khí hiđro là: nH2 = \(\frac{8,4}{22,4}\) = 0,375 (mol)

Số mol khí oxi: nO2 = \(\frac{2,8}{22,4}\) = 0,125 (mol)

Phương trình phản ứng:

     2H2      +     O2        \(→\)     2H2O

     2 mol   \(→\)     1 mol   \(→\)      2 mol

 0,25 mol  \( \leftarrow \)  0,125 mol \(→\) 0,25 mol     

Vậy số khối lượng nước thu được là:

  m = 0,25.18 = 4,5 (g).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan