Bài 4 trang 109 SGK Hóa học 8

Bình chọn:
4.2 trên 100 phiếu

Giải bài 4 trang 109 SGK Hóa học 8. Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

Đề bài

Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

a. Tính số gam đồng kim loại thu được;

b. tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính phân tử khối của CuO: M = 64 + 16 = ? (g/mol)

Tính số mol của CuO \({n_{CuO}} = \frac{{{m_{CuO}}}}{{{M_{CuO}}}} = ?\,(mol)\)

Bước 2: Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra

\(CuO\, + \,{H_2}\xrightarrow{{{t^0}}}\,Cu\, + \,\,{H_2}O\)

a. Tính số mol Cu theo số mol CuO dựa vào PTHH

nCu = nCuO = ? (mol)

b. Tính số mol Htheo số mol CuO

nH2 = nCuO = ? (mol)

=> VH2 = nH2 . 22,4 = ? (lít)

Lời giải chi tiết

a.

Số mol đồng (II) oxit: n = \(\frac{m}{M}\) = \(\frac{48}{80}\) = 0,6 (mol)

Phương trình phản ứng:

 CuO    + H2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  H2O + Cu

 1             1                    1      (mol)

  0,6        0,6                  0,6  (mol)

Khối lượng đồng kim loại thu được: m = n.M = 0,6.64 = 38,4 (g)

b. Thể tích khí hiđro cần dùng ở đktc là:

V = 22,4.n = 22,4.0,6 = 13,44 (lít).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan