Bài 5 trang 18 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Có hai điện tích q1, q2

Đề bài

Có hai điện tích q1, q2 đặt cách nhau 10 cm trong chân không. Điện tích q1= 5.10-9 C, điện tích q2 = -5.10-9 C. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và :

a) Cách đều hai điện tích;

b) Cách q1 một khoảng 5cm và cách q2 một khoảng 15cm.

Lời giải chi tiết

a)

q1 = 5.10-9(C) AB = 10cm

q2 = -5.10-9(C) => r1 = r2 = 5(cm) 

             

Cường độ điện trường do q1, q2 gây ra tại M

\({E_1} = {9.10^9}{{|{q_1}|} \over {{r_1}^2}} = {{{{9.10}^9}{{.5.10}^{ - 9}}} \over {{{({{5.10}^{ - 2}})}^2}}} = 18000(V/m)\)

\({E_2} = {\rm{ }}{E_1}\) 

Ta có: độ lớn \(E{\rm{ }} = {\rm{ }}{E_1} + {\rm{ }}{E_2} = {\rm{ }}2{E_1}\left( {\text{ vì }{E_1} = {\rm{ }}{E_2}} \right)\)

\(\Rightarrow  E = 36000\) (V/m), \(\overrightarrow E \) hướng về phía \(q_2\)

b)

             

Độ lớn \(E = {E_1} - {E_2} = {9.10^9}{{|{q_1}|} \over {N{A^2}}} - {9.10^9}{{|{q_2}|} \over {N{B^2}}}\)

\(= {9.10^9}.{{{{5.10}^{ - 9}}} \over {{{\left( {{{5.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}} - {9.10^9}.{{{{5.10}^{ - 9}}} \over {{{\left( {{{15.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}} \\= 16000\,\,\left( {V/m} \right)\)

\(\overrightarrow E \) hướng ra xa \(q_1\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Điện trường

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài