Bài 5 trang 132 SGK Hóa học 10

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu

Giải bài 5 trang 132 SGK Hóa học 10. 1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với...

Đề bài

1,10g hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28g bột lưu huỳnh.

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính tỉ lệ phần trăm của sắt và nhôm trong hỗn hợp ban đầu, theo lượng chất và khối lượng chất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt ẩn là số mol của Fe và Al trong hỗn hợp ban đầu.

Viết phương trình hóa học và tính toán.

Dựa vào 2 dữ kiện đề bài cho lập được hệ 2 phương trình, 2 ẩn.

Giải hệ phương trình được số mol của Fe và Al trong hỗn hợp đầu.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

Fe       +       S     \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)       FeS

x mol          x mol

2Al      +       3S    \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)    Al2S3.

y mol          1,5y mol

b)

Ta có \(n_{S}=\frac{1,28}{32}=0,04\) (mol).

Theo đề bài ta có hệ phương trình :

\(\begin{gathered}
\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{56x + 27y = 1,1}&{} \\
{x + 1,5y = 0,04}&{}
\end{array} \to \left\{ \begin{gathered}
x = 0,01 \hfill \\
y = 0,02 \hfill \\
\end{gathered} \right.} \right. \hfill \\
\to \left\{ \begin{gathered}
m_{Fe} = 0,01.56 = 0,56(g) \hfill \\
m_{Al} = 0,02.27 = 0,54(g) \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
\end{gathered} \)

- Theo khối lượng chất:

\(\left\{ \begin{gathered}
\% {m_{Fe}} = \frac{{0,56}}{{1,1}}.100\% = 50,9\% \hfill \\
\% {m_{Al}} = 100\% - 50,9\% = 49,1\% \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

- Theo lượng chất : 

\(\left\{ \begin{gathered}
\% {n_{Fe}} = \frac{{0,01}}{{0,01 + 0,02}}.100\% = 33,33\% \hfill \\
\% {n_{Al}} = \frac{{0,02}}{{0,01 + 0,02}}.100\% = 66,67\% \hfill \\
\end{gathered} \right.\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan