Bài 41 trang 73 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 113 phiếu

Giải bài 41 trang 73 SGK Toán 7 tập 2. Hỏi trọng tâm của một tam giác

Đề bài

Hỏi trọng tâm của một tam giác đều có cách đều ba cạnh của nó hay không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Lời giải chi tiết

Giả sử ∆ABC đều có trọng tâm G. Các điểm E, N, M lần lượt là trung điểm của AB, BC, AC.

\( \Rightarrow\) GA = \(\frac{2}{3}\)AN;  GB = \(\frac{2}{3}\)BM;  GC = \(\frac{2}{3}\)EC

Vì ∆ABC đều nên ba trung tuyến AN, BM, CE bằng nhau.

\( \Rightarrow\) GA = GB = GC

Xét ∆AMG và ∆CMG tâ có:

GA = BC (cmt)

AM = MC (vì M là trung điểm của AC)

Cạnh MG chung

Vậy ∆AMG = ∆CMG (c.c.c)

\( \Rightarrow\) \(\widehat{AMG}=\widehat{CMG}\)

Mà \(\widehat{AMG}+\widehat{CMG} = 180^o \) (2 góc kề bù)

\( \Rightarrow\) \(\widehat{AMG} = 90^o\) 

\( \Rightarrow\) GM ⊥ AC tức là GM khoảng cách từ G đến AC.

Chứng minh tương tự GE, GN là khoảng cách từ G đến AB, BC.

Mà GM =\(\frac{1}{3}\)BM; GN = \(\frac{1}{3}\)AN; EG = \(\frac{1}{3}\)EC

Và AN = BM = EC nên GM = GN = GE.

Hay G cách đều ba cạnh của tam giác ABC.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan