Bài 4 trang 62 SGK Đại số 10

Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

Giải bài 4 trang 62 SGK Đại số 10. Giải các phương trình

Đề bài

Giải các phương trình

a) \(2{x^4}-{\rm{ }}7{x^2} + {\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}0\);

b) \(3{x^{4}} + {\rm{ }}2{x^{2}}-{\rm{ }}1{\rm{ }} = {\rm{ }}0\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt \(x^2= t  ≥  0\) sau đó ta giải phương trình bậc 2 ẩn t.

Lời giải chi tiết

a) Đặt \(\displaystyle x^2= t  ≥  0\) ta được:

\(\displaystyle \eqalign{
& 2{t^2} - 7t + 5 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{t_1} = 1\text{ (thỏa mãn )} \hfill \cr
{t_2} = {5 \over 2} \text{ (thỏa mãn )} \hfill \cr} \right. \cr} \)

+) Với \(\displaystyle {t_1}=1\) ta được \(\displaystyle {x_{1,2}} =  \pm 1\)

+) Với \(\displaystyle {t_2} =  {5 \over 2}\) ta được \(\displaystyle {x_{3,4}} =  \pm {{\sqrt {10} } \over 2}\).

Vậy phương trình đã cho có \(\displaystyle 4\) nghiệm \(\displaystyle {x_{1,2}} =  \pm 1\);\(\displaystyle {x_{3,4}} =  \pm {{\sqrt {10} } \over 2}\).

b) Đặt \(\displaystyle x^2= t  ≥  0\) ta được

\(\displaystyle \eqalign{
& 3{t^2} + 2t - 1 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
{t_1} = - 1 \text{ (loại )}\hfill \cr
{t_2} = {1 \over 3} \text{ (thỏa mãn )} \hfill \cr} \right. \cr} \)

+) Với \(\displaystyle {t_2} = {1 \over 3} \) ta được \(\displaystyle {x_{1,2}} =  \pm {{\sqrt 3 } \over 3}\)

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm \(\displaystyle {x_{1,2}} =  \pm {{\sqrt 3 } \over 3}\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu