Bài 4 trang 40 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Một tụ điện không khí

Đề bài

Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=200V. Hai bản tụ điện cách nhau d = 4 mm. Hãy tính mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện.

Lời giải chi tiết

\(U = 200\left( V \right),d = 4\left( {mm} \right)\)

\(E = {U \over d} = {{200} \over {{{4.10}^{ - 3}}}} = {50.10^3}\left( {V/m} \right)\)

Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện:

\(W = {{\varepsilon {E^2}} \over {{{9.10}^9}.8\pi }} = {{{{({{50.10}^{ 3}})}^2}} \over {{{9.10}^9}.8\pi }} = 0,011\left( {J/{m^3}} \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí