Tuyensinh247.com giảm 30% các khóa học từ ngày 10-14/8
Xem ngay

Chỉ còn: 07:38:56

Bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 200 phiếu

Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx'

Đề bài

Vẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) =  100. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

Lời giải chi tiết

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà \(\widehat{xOy}\) =  100nên \(\widehat{x'Oy}\)=  180- 1000  = 800.

Ot là tia phân giác của góc xOy nên \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{100}^0}} \over 2} = {50^0}\)

Ot' là tia phân giác của góc x'Oy nên \(\widehat {x'Ot'} = \widehat {t'Oy} = {{\widehat {x'Oy}} \over 2} = {{{{80}^0}} \over 2} = {40^0}\)

\(\eqalign{
& \widehat {x'Ot} = \widehat {x'Oy} + \widehat {tOy} = {80^0} + {50^0} = {130^0} \cr
& \widehat {xOt'} = \widehat {xOy} + \widehat {t'Oy} = {100^0} + {40^0} = {140^0} \cr
& \widehat {tOt'} = \widehat {tOy} + \widehat {t'Oy} = {50^0} + {40^0} = {90^0} \cr} \)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan