Bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2


Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx'

Đề bài

Vẽ hai góc kề bù \(xOy\) và \(yOx',\) biết \(\widehat{xOy}=100^0\) . Gọi \(Ot\) là tia phân giác của góc \(xOy\) và \(Ot'\) là tia phân giác của góc \(x'Oy.\) Tính số đo các góc \(x'Ot, xOt', tOt'.\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu tia \(Oz\) là tia phân giác của góc \(xOy\) thì  \(\widehat{xOz}=\widehat{yOz}=\dfrac{\widehat{xOy}}2\)

Lời giải chi tiết

Hai góc \(xOy\) và \(x'Oy\) là hai góc kề bù nên \(\widehat{xOy}+\widehat{x'Oy}=180^0\) mà \(\widehat{xOy}=100^0\) nên \(\widehat{x'Oy}=180^0-\widehat{xOy}\)\(=180^0-100^0=80^0\) 

Vì \(Ot\) là tia phân giác của góc \(xOy\) nên \(\displaystyle \widehat {xOt} = \widehat {tOy} = {{\widehat {xOy}} \over 2}\)\( \displaystyle = {{{{100}^0}} \over 2} = {50^0}\)

Vì \(Ot'\) là tia phân giác của góc \(x'Oy\) nên \(\displaystyle \widehat {x'Ot'} = \widehat {t'Oy} \)\(\displaystyle = {{\widehat {x'Oy}} \over 2} = {{{{80}^0}} \over 2} = {40^0}\)

+ Góc \(x'Ot\) và góc \(xOt\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {x'Ot} + \widehat {xOt}=180^0\)

Suy ra \(\widehat {x'Ot}=180^0-\widehat {xOt}=180^0-50^0=130^0\)

+ Góc \(xOt'\) và góc \(x'Ot'\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {xOt'} + \widehat {x'Ot'}=180^0\)

Suy ra \(\widehat {xOt'}=180^0-\widehat {x'Ot'}=180^0-40^0=140^0\)

+ Vì tia \(Ot'\) nằm giữa hai tia \(Ox'\) và \(Oy,\) tia \(Ot\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy\)

Lại có hai góc \(xOy\) và \(x'Oy\) là hai góc kề bù nên tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Ox'\)

Suy ra tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ot\) và \(Ot'\)

Do đó \(\widehat {yOt'} + \widehat {yOt}=\widehat {t'Ot}\)

Suy ra \(\widehat {t'Ot}=50^0+40^0=90^0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 435 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí