Bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.7 trên 200 phiếu

Giải bài 34 trang 87 SGK Toán 6 tập 2. Vẽ hai góc kề bù xOy và yOx'

Đề bài

Vẽ hai góc kề bù xOy  và yOx', biết \(\widehat{xOy}\) =  100. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy và Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính số đo các góc x'Ot, xOt', tOt'.

Lời giải chi tiết

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà \(\widehat{xOy}\) =  100nên \(\widehat{x'Oy}\)=  180- 1000  = 800.

Ot là tia phân giác của góc xOy nên \(\widehat {xOt} = \widehat {tOy} = {{\widehat {xOy}} \over 2} = {{{{100}^0}} \over 2} = {50^0}\)

Ot' là tia phân giác của góc x'Oy nên \(\widehat {x'Ot'} = \widehat {t'Oy} = {{\widehat {x'Oy}} \over 2} = {{{{80}^0}} \over 2} = {40^0}\)

\(\eqalign{
& \widehat {x'Ot} = \widehat {x'Oy} + \widehat {tOy} = {80^0} + {50^0} = {130^0} \cr
& \widehat {xOt'} = \widehat {xOy} + \widehat {t'Oy} = {100^0} + {40^0} = {140^0} \cr
& \widehat {tOt'} = \widehat {tOy} + \widehat {t'Oy} = {50^0} + {40^0} = {90^0} \cr} \)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 6. Tia phân giác của góc

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu