Bài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Bình chọn:
4.6 trên 103 phiếu
Bài 1 phần I trang 129 SGK Sinh học 10 Bài 1 phần I trang 129 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 phần I trang 129 SGK Sinh học 10. Thay các số bằng tên các kiểu sinh dưỡng và cho ví dụ.

Xem chi tiết
Bài 3 phần I trang 129 SGK Sinh học 10 Bài 3 phần I trang 129 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 phần I trang 129 SGK Sinh học 10. Hãy điền những ví dụ đại diện vào cột thứ bốn trong bảng sau:

Xem chi tiết
Câu 1 trang 130 SGK Sinh học 10 Câu 1 trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 phần II trang 130 SGK Sinh học 10. Giải thích các pha đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục...

Xem chi tiết
Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 10 Câu 2 trang 130 SGK Sinh học 10

Giiar bài 2 phần II trang 130 SGK Sinh học 10. Em hãy thử nêu các môi trường tự nhiên thích hợp cho sự sinh trưởng của từng nhóm vi sinh vật trong bảng:

Xem chi tiết
Bài 1 phần III trang 130 SGK Sinh học 10 Bài 1 phần III trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 phần III trang 130 SGK Sinh học 10. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 phần III trang 130 SGK Sinh học 10 Bài 2 phần III trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 phần III trang 130 SGK Sinh học 10. Nêu ví dụ ứng dụng sự sinh sản của vi sinh vật để phục vụ đời sống con người.

Xem chi tiết
Bài 1 phần IV trang 130 SGK Sinh học 10 Bài 1 phần IV trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 phần IV trang 130 SGK Sinh học 10. Đường dùng để nuôi cấy vi sinh vật và dừng để ngâm các loại quả...

Xem chi tiết
Bài 2 phần IV trang 130 SGK Sinh học 10 Bài 2 phần IV trang 130 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 phần IV trang 130 SGK Sinh học 10. Hãy lấy những ví dụ về các yếu tố vật lí có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật...

Xem chi tiết
Bài 1 phần V trang 131 SGK Sinh học 10 Bài 1 phần V trang 131 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 phần V trang 131 SGK Sinh học 10. Người ta nói virut nằm ở ranh giới giữa cơ thể sống và vật không sông...

Xem chi tiết
Bài 2 phần V trang 131 SGK Sinh học 10 Bài 2 phần V trang 131 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 phần V trang 131 SGK Sinh học 10. Điền nội dung phù hợp vào bảng sau

Xem chi tiết
Bài 3 phần V trang 131 SGK Sinh học 10 Bài 3 phần V trang 131 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 phần V trang 131 SGK Sinh học 10. Hãy cho ví dụ minh hoạ từng loại miễn dịch (1), (2).

Xem chi tiết
Bài 4 phần V trang 131 SGK Sinh học 10 Bài 4 phần V trang 131 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 phần V trang 131 SGK Sinh học 10. Điền vào chỗ chấm ........ thuật ngữ (tập hợp từ) phù hợp nhất trong các câu sau:

Xem chi tiết


Gửi bài