Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập Bài 3 trang 67 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Trong một mạch điện có hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp, với R1 = 2R2. Trong cùng thời gian t, nhiệt lượng tỏa ra từ R1 là Q1, tù R2 là Q2. Liên hệ nào sau đây giữa Q1, Q2 là đúng?

A. \({Q_1} = 2{Q_2}\)                                  B. \({Q_1} = 4{Q_2}\)

C. \({Q_1} = 0,5{Q_2}\)                             D. \({Q_1} = 0,25{Q_2}\)

Lời giải chi tiết

Theo định luật Joule – Lenz thì: \(\left\{ \matrix{  {Q_1} = {I^2}{R_1}t \hfill \cr  {Q_2} = {I^2}{R_2}t \hfill \cr}  \right.\)

Mà \({R_1} = 2{R_2}\)

Vậy \({Q_1} = 2{Q_2}\)

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí