Bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2


So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

Đề bài

So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

\( \displaystyle A = {{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}}\)

\( \displaystyle B = {{2000 + 2001} \over {2001 + 2002}}\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng \(\dfrac{a}{b} > \dfrac{a}{{b + c}}\,\,\left( {c > 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \( \displaystyle {{2000} \over {2001}} > {{2000} \over {2001 + 2002}}\) (hai phân số dương có cùng tử, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn)

\( \displaystyle {{2001} \over {2002}} > {{2001} \over {2001 + 2002}}\)   (hai phân số dương có cùng tử, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì lớn hơn) 

Cộng vế với vế ta được:

\( \displaystyle {{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}} > {{2000} \over {2001 + 2002}} + {{2001} \over {2001 + 2002}}\)

Hay \( \displaystyle {{2000} \over {2001}} + {{2001} \over {2002}} > {{2000+2001} \over {2001 + 2002}}\)

Vậy \( \displaystyle A > B\) 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí