Bài 168 trang 66 SGK Toán 6 tập 2


Điền kí hiệu (∈,∉,⊂,∩) thích hợp vào ô vuông:

Đề bài

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông:

\(\displaystyle {{ - 3} \over 4}\, \square \, {\rm{ }}Z;\)                       \(0 \, \square \, N ;\)                       \(3,275 \, \square \, N;\) 

\(N \, \square \, Z = N; \)                     \(N \, \square \, Z.\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tập hợp số nguyên Z là \(Z=\{...;-3;-2;-1;0;1;2;3;...\}\)

Tập hợp số tự nhiên \(N = \{0;1;2;3;4;...\}\) 

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {{ - 3} \over 4} \notin Z;\)            \(0 ∈ N;\)          \(3,275 ∉ N;\)

\(N ∩ Z = N;\)          \(N ⊂ Z.\) 

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.2 trên 80 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí