Bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4 trên 65 phiếu

Giải bài 171 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị các biểu thức sau: A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau:

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53;

B = - 377 - (98 - 277)

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

D = \(2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

\(E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

Lời giải chi tiết

A = 27 + 46 + 79 + 34 + 53 = (27 + 53)  +  (46 + 34) + 79 = 80 + 80 + 79 = 239

B = - 377 - (98 - 277)

   = - 377 - 98 + 277

   =  - 475 + 277

   = - (475 - 277)

   =           -198

C = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17:0,1

  = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 0,17.10

 = - 1,7× 2,3 + 1,7.× (- 3,7) - 1,7×3 - 1,7

  = 1,7. (-2,3 – 3,7 – 3 – 1)

  = 1,7 . (-10)  

  =  -17.

D = \(2{3 \over 4}.\left( { - 0,4} \right) - 1{3 \over 5}.2,75 + \left( { - 1,2} \right):{4 \over {11}}\)

   \(={{11} \over 4}.{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5}.{{11} \over 4} + {{ - 6} \over 5}.{{11} \over 4}\)

   \(={{11} \over 4}.\left( {{{ - 4} \over {10}} - {8 \over 5} + {{ - 6} \over 5}} \right)\)

   \( = {{11} \over 4}.{{ - 2 - 8 - 6} \over 5}\)

   \( = {{11} \over 4}.{{ - 16} \over 5}\)

   \( = {{ - 44} \over 5}\)

\(E = {{\left( {{2^3}.5.7} \right)\left( {{5^2}{{.7}^3}} \right)} \over {{{\left( {{{2.5.7}^2}} \right)}^2}}}\)

   \( = {{{2^3}{{.5}^3}{{.7}^4}} \over {{2^2}{{.5}^2}{{.7}^4}}}\)

      = 2.5

      = 10

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 172 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Chia đều 60 chiếc kẹo cho tất cả học sinh lớp 6C thì còn dư 13 chiếc. Hỏi lớp 6C có bao nhiêu học sinh?

Xem chi tiết
Bài 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 173 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Một ca nô xuôi một khúc sông hết 3 giờ và ngược khúc sông đó hết 5 giờ. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính độ dài khúc sông đó.

Xem chi tiết
Bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 174 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. So sánh hai biểu thức A và B biết rằng:

Xem chi tiết
Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2 Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1 Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem chi tiết
Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

Xem chi tiết
Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu