Bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu

Giải bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hơp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

Đề bài

Viết tập hơp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) A = {x ∈ N| 84 ⋮ x, 180 ⋮ x và x > 6}

b) B = { x∈ N| x ⋮ 12, x ⋮ 15, x ⋮ 18 và 0 < x < 300}

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Câu a ta đi tìm ước chung của các số 84 và 180

b) Câu b ta đi tìm bội chung của các số 12, 15 và 18

Lời giải chi tiết

a) A là tập hợp các ước chung lớn hơn 6 của 84 và 180.

Ta có.  84 = 22. 3.7

180 = 22. 32.5      

ƯCLN(84;180) = 22.3 = 12

Vì 12 > 6 và không còn ước nào của 12 lớn hơn 6 nên A ={12}.

b) B là tập hợp các bội chung bé hơn 300 của 12, 15, 18.

Ta có: 12 = 22.3

15 = 3.5

18 = 2.32

BCNN (12,15,18) = 22.32.5 = 180

Vì 0 < 180 < 300 và không còn bội chung nào bé hơn 300 nên B = {180}.

 Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu