Bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1


Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông...

Đề bài

Gọi \(P\) là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \(∈\) hoặc \(∉\) thích hợp vào ô vuông:

a)      \(747 ⧠ P; 235 ⧠ P; 97 ⧠ P\).

b)      \(a=835.123 + 318; a ⧠ P\).

c)      \(b= 5.7.11 + 13.17; b ⧠ P\).

d)      \(c = 2.5.6 - 2.29; c ⧠ P\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\) chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó.

Lời giải chi tiết

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn \(1\) chỉ có \(2\) ước là \(1\) và chính nó.

a) \(747 ∉ P; 235 ∉ P; 97 ∈ P\).  

Vì \(747\) có tổng các chữ số là: \(7 + 4 + 7 = 18\) nên \(747\) chia hết cho \(3\) và \(9\) nên nó không phải là số nguyên tố.

\(235\) có chữ số tận cùng là số \(5\) nên nó chia hết cho \(5\) nên số \(235\) không phải là số nguyên tố.

b) Vì \(835.123 = 102705\) có tổng các chữ số là: \(1 + 0+ 2+7+0+5 = 15\) nên \( 835.123\) sẽ chia hết cho \(3\)

Số \(318\) có tổng các chữ số là: \(3 + 1 + 8 = 12\) nên số \(318\) chia hết cho \(3.\)

Vậy \(a = 835.123 + 318\) cũng chia hết cho \(3.\)

Vậy \(a ∉ P\);

c) Vì \(5.7.11\) và \(13.17\) đều là những số lẻ nên \(b = 5.7.11 + 13.17\) là một số chẵn.

Do đó \(b\) có ước là \(2\) (khác \(1\) và \(b\)).

Vậy \(b ∉ P\);

d) Ta có \(c = 2.5.6 - 2. 29=60-58=2\) là số nguyên tố. 

Vậy \(c = 2.5.6 - 2. 29 \in P.\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 159 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí