Bài 164 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 74 phiếu

Giải bài 164 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa só nguyên tố:

Đề bài

Thực hiện  phép  tính  rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1) :11                      b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144 : 122                 d) 333: 3 + 225 : 152

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Trong phép tính chỉ chứa phép toán cộng , trừ, nhân , chia ta thực hiện phép nhân, chia trước và phép cộng, trừ sau.

+) Công thức tính lũy thừa: Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a: \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_{n\,\,thừa\,\,số}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\) 

Lời giải chi tiết

a) (1000 + 1) :11 = 1001 : 11 = 91 = 7 . 13

b) 142 + 52 + 22 = 196 + 25 + 4 =  225 = 32 .5

c) 29.31 + 144 : 122  = 899 + 144 : 144 = 899 + 1 = 900 = 22. 32 . 52 

d)  333: 3 + 225 : 152 = 111 + 225 : 225 = 111 + 1 = 112 =24 . 7  

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 Bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 165 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ thích hợp vào ô vuông...

Xem chi tiết
Bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 Bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 166 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hơp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

Xem chi tiết
Bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1 Bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 167 trang 63 SGK Toán 6 tập 1. Một số cuốn sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

Xem chi tiết
Bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1 Bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 168 trang 64 SGK Toán 6 tập 1. Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Xem chi tiết
Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1 Bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem chi tiết
Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1 Bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 16 trang 13 SGK Toán 6 tập 1. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử ? a) Tập hợp A các số tự nhiên x mà

Xem chi tiết
Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1 Bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 11 trang 10 SGK Toán 6 tập 1. Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7

Xem chi tiết
Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1 Bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 31 trang 17 SGK Toán 6 tập 1. Tính nhanh

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu