Bài 160 trang 63 SGK Toán 6 tập 1


Thực hiện các phép tính:

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

a) \( 204 - 84 : 12\);                                      

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2}\)                    

d) \(164. 53 + 47. 164. \)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Trong phép tính chỉ chứa phép toán cộng , trừ, nhân , chia ta thực hiện phép nhân, chia trước và phép cộng, trừ sau.

+) Công thức tính lũy thừa: Lũy thừa bậc \(n\) của \(a\) là tích của \(n\) thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng \(a\): \({a^n} = \underbrace {a.a.\,....a}_\text{n thừa số}\,\,\,\,\left( {n \ne 0} \right)\) 

+) Quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số: \({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\) và quy ước  \({a^1} = a\).

+) Quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: \({a^m}:{a^n} = {a^{m - n}}\;\left( {a \ne 0,m \ge n} \right)\).

Lời giải chi tiết

a) \(204 - 84:12 =204 - 7 = 197;\)

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7 = 15.8 + 4.9 - 35 \)

\(= 120 + 36 - 35 = 121\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2} = {5^{6 - 3}} + {2^{3 + 2}} \)

\(= {5^3} + {2^5} = 125 + 32 = 157\)

d) \(164.53 + 47.164 = 164 .(53+47)\)

\(=164.100 = 16400\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 160 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí