Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Toán 2. Bài 1: Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Đề bài

1. Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

2. Số ?

3. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

875...785                            321 ....298

697...699                            900 + 90 + 8...1000

599...701                            732...700 + 30 + 2

4. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông ?

5. Giá tiền một chiếc bút chì là 700 đồng, giá tiền một chiếc bút bi nhiều hơn giá tiền một chiếc bút chì 300 đồng. Hỏi giá tiền một chiếc bút bi là bao nhiêu đồng ?

Lời giải chi tiết

1.

2.

3. 

875 < 785                            321 > 298

697 < 699                 900 + 90 + 8 < 1000

599 < 701                             732  = 700 + 30 + 2

4.

Hình a) được khoanh vào \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

5.

Giá tiền một chiếc bút bi là:

700 + 300 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan