Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 SGK Toán 2. Bài 1: Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm.

Đề bài

1. Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

937...739                               200 + 30....230

600...599                               500 + 60 + 7...597

398...405                               500 + 50 ...649

2. Viết các số 857. 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

3. Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241;                          970 + 29

b) 896 - 133 ;                         295 - 105

4. Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km - 200km =

5. Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Lời giải chi tiết

1.

937 > 739                               200 + 30 = 230

600 > 599                               500 + 60 + 7 < 597

398 < 405                               500 + 50  > 649

2.

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

3.

4.

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km - 200km = 800km

5.

Có thể xếp hình như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 166 SGK Toán 2