Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.1 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 SGK Toán 2. Bài 1: Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết

1. Điền dấu >; < = thích hợp vào chỗ chấm:

937...739                               200 + 30....230

600...599                               500 + 60 + 7...597

398...405                               500 + 50 ...649

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Cách giải :

937 > 739                               200 + 30 = 230

600 > 599                               500 + 60 + 7 < 597

398 < 405                               500 + 50  < 649

2. Viết các số 857, 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Phương pháp giải :

 So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi sắp xếp theo thứ tự.

Cách giải :

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

3. Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241;                          970 + 29

b) 896 - 133 ;                         295 - 105

Phương pháp giải :

 - Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Cách giải :

4. Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km - 200km =

Phương pháp giải :

 Cộng, trừ các số rồi viết thêm đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Cách giải :

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km - 200km = 800km

5. Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Phương pháp giải :

 Xoay và ghép các hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to theo yêu cầu.

Cách giải :

Có thể xếp hình như sau:

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay