Bài 1, 2, 3 trang 147 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 147 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi số sau chỉ số ô vuông trong hình nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Mỗi số sau chỉ số ô vuông trong hình nào ?

Phương pháp giải:

Tìm số lượng các ô vuông của từng hình rồi ghép với số thích hợp.

Giải chi tiết:

Số 110 chỉ số ô vuông ở hình (d)

Số 205 chỉ số ô vuông ở hình (c)

Số 310 chỉ số ô vuông ở hình (a)

Số 132 chỉ số ô vuông ở hình (b)

Số 123 chỉ số ô vuông ở hình (e)

Bài 2

 Mỗi số sau ứng với cách đọc nào ?

a) Bốn trăm linh năm.

b) Bốn trăm năm mươi.

c) Ba trăm mười một.

d) Ba trăm mười lăm.

e) Năm trăm hai mươi mốt.

g) Ba trăm hai mươi hai.

Phương pháp giải:

Ghép số có ba chữ số với các đọc đã cho.

Giải chi tiết:

Số 315 ứng với cách đọc d.

Số 311 ứng với cách đọc c.

Số 322 ứng với cách đọc g.

Số 521 ứng với cách đọc e.

Số 450 ứng với cách đọc b

Số 405 ứng với cách đọc a.

Bài 3

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Đọc hoặc viết số có ba chữ số theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Giải chi tiết:

Lần lượt viết các số vào chỗ chấm như sau:

911, 991, 673, 675, 705, 800

560,427, 231, 320, 901, 575, 891.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu