Bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 2. Bài 1: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm.

Đề bài

1. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

127...121                          865...865

124...129                          648...684

182...192                          749...549

2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 395; 695; 375;

b) 873; 973; 979;

c) 751 ; 341; 741 ;

3. Số ?

Lời giải chi tiết

1.

127 > 121                          865 = 865

124 < 129                          648 < 684

182 < 192                          749 > 549

2.

a) Khoanh vào số 695.

b) Khoanh vào số 979.

c) Khoanh vào số 751.

3.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan