Bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 2. Bài 1: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết

1. Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

127...121                          865...865

124...129                          648...684

182...192                          749...549

Phương pháp giải :

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

127 > 121                          865 = 865

124 < 129                          648 < 684

182 < 192                          749 > 549

2. Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 395; 695; 375;

b) 873; 973; 979;

c) 751 ; 341; 741.

Phương pháp giải :

 So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi chọn số có giá trị lớn nhất.

Cách giải :

a) Khoanh vào số 695.

b) Khoanh vào số 979.

c) Khoanh vào số 751.

3. Số ?

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Cách giải :

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - So sánh các số có ba chữ số