Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Đọc số theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:

123...124                                  120...152

129...120                                  186....186

126...122                                  135...125

136...136                                  148...128

155...158                                  199...200

Phương pháp giải:

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

123 < 124                                  120 < 152

129 > 120                                  186 = 186

126 > 122                                  135 > 125

136 = 136                                  148 > 128

155 < 158                                  199 < 200

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu