Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Lời giải chi tiết

1. Viết (theo mẫu):

Phương pháp giải :

Đọc số theo thứ tự từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Cách giải :

2. Số ?

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào tia số.

Cách giải :

3. Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:

123...124                                  120...152

129...130                                  186....186

126...122                                  135...125

136...136                                  148...128

155...158                                  199...200

Phương pháp giải :

 So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Cách giải :

123 < 124                                  120 < 152

129 < 130                                  186 = 186

126 > 122                                  135 > 125

136 = 136                                  148 > 128

155 < 158                                  199 < 200

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Các số từ 111 đến 200