Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Đề bài

1. Viết (theo mẫu):

2. Số ?

3. Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:

123...124                                  120...152

129...130                                  186....186

126...122                                  135...125

136...136                                  148...128

155...158                                  199...200

Lời giải chi tiết

1.

2. 

3.

123 < 124                                  120 < 152

129 < 130                                  186 = 186

126 > 122                                  135 > 125

136 = 136                                  148 > 128

155 < 158                                  199 < 200

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan