Bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Toán 2. Bài 1: Điền dấu <, >.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Phương pháp giải:

Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.

Giải chi tiết:

100 < 200                               300 < 500

200 > 100                               500 > 300  

Bài 2

Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm: 

100...200                           400...300

300...200                           700...800

500...400                           900...900

700...900                           600...500

500...500                           900...1000

Phương pháp giải:

 - Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- Các số tròn trăm có ba chữ số: Số nào có chữ số hàng trăm càng lớn thì giá trị càng lớn.

Giải chi tiết:

100 < 200                           400 > 300

300 > 200                           700 < 800

500 > 400                           900 = 900

700 < 900                           600 > 500

500 = 500                           900 < 1000

Bài 3

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số tròn trăm trong phạm vi 1000 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Giải chi tiết:


 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 20 phiếu