Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Lời giải chi tiết

1. Viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải :

Đọc số đã cho lần lượt từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Cách giải :

2. Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

Phương pháp giải :

 So sánh số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Cách giải :

110 < 120                          130 < 150

120 > 110                          150 > 130

3. Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

100...110                            180...170

140...140                            190...150

150...170                            160...130

Phương pháp giải :

  So sánh số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Cách giải :

100 < 110                            180 > 170

140 = 140                            190 > 150

150 < 170                            160 > 130

4. Số ?

110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....;200

Phương pháp giải :

 Đếm xuôi các số tròn chục, bắt đầu từ 110 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Cách giải :

Em điền các số để được dãy số sau:

110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

5. Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Phương pháp giải :

 Ghép các hình tam giác đã cho thành hình tứ giác.

Cách giải :

Có thể xếp hình như sau:

Loigiaihay.com

 

 

 


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay