Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Đọc số đã cho lần lượt từ hàng trăm đến hàng đơn vị.

Giải chi tiết:

Bài 2

Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

Phương pháp giải:

 So sánh số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Giải chi tiết:

110 < 120                          130 < 150

120 > 110                          150 > 130

Bài 3

Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

100...110                            180...170

140...140                            190...150

150...170                            160...130

Phương pháp giải:

  So sánh số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

Giải chi tiết:

100 < 110                            180 > 170

140 = 140                            190 > 150

150 < 170                            160 > 130

Bài 4

Số ?

110; ...; 130; 140; ...; 160; 170; ...;....;200

Phương pháp giải:

 Đếm xuôi các số tròn chục, bắt đầu từ 110 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Giải chi tiết:

Em điền các số để được dãy số sau:

110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180190; 200.

Bài 5

Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

Phương pháp giải:

 Ghép các hình tam giác đã cho thành hình tứ giác.

Giải chi tiết:

Có thể xếp hình như sau:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 19 phiếu