Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

1 x 2 =               1 x 3 =                    1 x 5 = 

2 x 1 =               3 x 1 =                    5 x 1 =               1 x 1 =

2 : 1 =                3 : 1 =                    5 : 1 =                1 : 1 =

Phương pháp giải:

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Giải chi tiết:

1 x 2 = 2            1 x 3 = 3              1 x 5 = 5

2 x 1 = 2            3 x 1 = 3              5 x 1 = 5            1 x 1 = 1

2 : 1 = 2            3 : 1 = 3               5 : 1 = 5             1 : 1 = 1

Bài 2

Số ?

.. .x 2 = 2                      5 x ...= 5                      ....: 1 = 3

... x 1 = 2                      5 : ...= 5                      ....x 1 = 4

Phương pháp giải:

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Vận dụng các kiến thức trên ta tìm số còn thiếu của các phép tính.

Giải chi tiết:

1 x 2 = 2                      5 x 1 = 5                     3 : 1 = 3

2 x 1 = 2                      5 : 1 = 5                     4 x 1 = 4

Bài 3

Tính:

a) 4 x 2 x 1 =                      b) 4 : 2 x 1 =                 c) 4 x 6 : 1 =

Phương pháp giải:

 Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8

b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2

c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 28 phiếu