Bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 132 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

1 x 2 =               1 x 3 =                    1 x 5 = 

2 x 1 =               3 x 1 =                    5 x 1 =               1 x 1 =

2 : 1 =                3 : 1 =                    5 : 1 =                1 : 1 =

2. Số ?

.. .x 2 = 2                      5 x ...= 5                      ....: 1 = 3

... x 1 = 2                      5 : ...= 5                      ....x 1 = 4

3. Tính:

a) 4 x 2 x 1 =                      b) 4 : 2 x 1 =                 c) 4 x 6 : 1 =

Lời giải chi tiết

1.

1 x 2 = 2            1 x 3 = 3              1 x 5 = 5

2 x 1 = 2            3 x 1 = 3              5 x 1 = 5            1 x 1 = 1

2 : 1 = 2            3 : 1 = 3               5 : 1 = 5             1 : 1 = 1

2.

1 x 2 = 2                      5 x 1 = 5                     3 : 1 = 3

2 x 1 = 2                      5 : 1 = 5                     4 x 1 = 4

3.

a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8                  

b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2                        

c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 2 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan