Bài 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Toán 2

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

0 x 4 =             0 x 2 =               0 x 3 =              0 x 1 =

4 x 0 =             2 x 0 =               3 x 0 =              1 x 0 =

2. Tính nhẩm:

0 : 4 =                    0 : 2 =                 0 : 3 =                    0 : 1 =

3. Số ?

...x 5 = 0                       3 x ... = 0

...: 5 = 0                       ... : 3 = 0

4. Tính:

2 : 2 x 0 =                       0 : 3 x 3 =

5 : 5 x 0 =                       0 : 4 x 1 =

Lời giải chi tiết

1.

0 x 4 = 0               0 x 2 = 0              0 x 3 = 0                  0 x 1 = 0

4 x 0 = 0               2 x 0 = 0               3 x 0 = 0                 1 x 0 = 0

2.

0 : 4 = 0               0 : 2 = 0                 0 : 3 = 0                 0 : 1 = 0

3.

0 x 5 = 0                       3 x 0 = 0

0 : 5 = 0                        0 : 3 = 0

4.

2 : 2 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 3 x 3 = 0 x 3 = 0

5 : 5 x 0 = 1 x 0 = 0                       0 : 4 x 1 = 0 x 1 = 0

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Số 0 trong phép nhân và phép chia