Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2. Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là...

Đề bài

1. Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Mẫu: Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

2. Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 3dm, 4dm,5dm và 6dm.

b)10cm, 20cm, 10cm và 20cm.

3.

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Lời giải chi tiết

1.

b) Chu vi hình tam giác ABC là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác ABC là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

2.

a) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

Đáp số: 18dm.

b) Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm.

3.

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác