Bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3 trang 130 SGK Toán 2. Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Mẫu: Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Trình bày bài toán theo mẫu.

Giải chi tiết:

b) Chu vi hình tam giác là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

c) Chu vi hình tam giác là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: a) 90dm;         b) 27cm.

Bài 2

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 3dm, 4dm, 5dm và 6dm.

b)10cm, 20cm, 10cm và 20cm.

Phương pháp giải:

 Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

Giải chi tiết:

a) Chu vi hình tứ giác là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

b) Chu vi hình tứ giác là:

10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)

Đáp số: a) 18dm;         b) 60cm.

Bài 3

 

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Phương pháp giải:

- Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét để đo độ dài của các cạnh.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình đó.

Giải chi tiết:

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

    3 + 3 + 3 = 9 (cm)

          Đáp số: 9cm.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 33 phiếu