Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2. Bài 1: Nối các điểm để được...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối các điểm để được :

a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

b) Một hình tam giác:

c) Một hình tứ giác.

Phương pháp giải:

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo được thành các hình theo yêu cầu.

Giải chi tiết:

Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

Bài 2

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

Phương pháp giải:

 Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Giải chi tiết:

Chu vi hình tam giác ABC là:

2 + 4 + 5 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm.

Bài 3

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Phương pháp giải:

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Giải chi tiết:

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm.

Bài 4

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Phương pháp giải:

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài của các cạnh AB; BC; CD và DE.

- Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

Giải chi tiết:

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

   3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là: 

    3 + 3 + 3 + 3= 12 (cm)

                       Đáp số: a) 12 cm

                                    b) 12 cm.

Chú ý :

Ngoài ra có thể viết phép tính 3 + 3 + 3 + 3 thành 3 x 4 để tìm lời giải cho bài toán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 56 phiếu