Bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 131 SGK Toán 2. Bài 1: Nối các điểm để được...

Đề bài

1. Nối các điểm để được:

a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

b) Một hình tam giác:

c) Một hình tứ giác.

2. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

3.

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

4.

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Lời giải chi tiết

1.

Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

2.

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

3.

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

5 + 4 + 6 + 8 = 23 (cm)

Đáp số: 23cm.

4. 

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là: 

3 + 3 + 3 + 3= 12 (cm)

                       Đáp số: a) 12 cm

                                    b) 12 cm.

Ngoài ra có thể viết 3 x 4 thay cho phép tính 3 + 3 + 3 + 3 để tính độ dài đường gấp khúc và chu vi của hình tứ giác.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 131 SGK Toán 2